Про організацію виконання у 2016 році в Лохвицькому районі обласного Плану заходів щодо реалізації Стратегії державної по-літики сприяння розвитку грома-дянського суспільства в Україні