Про затвердження Робочого проекту кошторисна документа-ція 2820П-КД «Відновлення гід-рологічного режиму р. Сула в Лох-вицькому районі Полтавсь-кої області. Коригування кошто-рисної частини робочого проек-ту»