Про проведення щорічної всеук-раїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» та дня бла-гоустрою території району