Про підготовку проекту район-ної програми розвитку матеріа-льно – технічної бази Лохвиць-кої центральної районної лікарні на 2016 – 2020 роки