Про затвердження Положення про управління агропромисло-вого розвитку Лохвицької рай-онної державної адміністрації