Про утворення районної комісії з питань призначення (віднов-лення) соціальних виплат внут-рішньо переміщеним особам