Про функціональні повноважен-ня голови районної державної адмініс¬трації, першого заступни-ка та за¬ступника голови район-ної держав¬ної адміністрації