Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністра-ції від 08 липня 2013 року № 320