Про затвердження районного плану заходів з виконання у 2016 ро-ці Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реа-лізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»