Роз’яснення законодавчих аспектів прийняття на роботу сезонних працівників

Версія для друкуВерсія для друку

Роз’яснення законодавчих аспектів прийняття на роботу сезонних працівників

 

Роз’яснення щодо правильності укладення трудового договору із сезонними працівниками, чи мають вони право на відпустки та інші трудові й соціальні гарантії, надає головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Полтавській області Ірина Карпенко.

Особливості регулювання праці тимчасових і сезонних працівників встановлюються законодавством, а саме ст. 7 КЗпП України. За чинними на сьогодні Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» № 310 від 1974 року та постановою Кабінету Міністрів України від 1997 року «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей», сезонними слід вважати працівників, які приймаються на роботи, які в силу природних і кліматичних умов виконуються протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців, та які включені в перелік сезонних робіт, наведених в Списку.

Сезонний трудовий договір є різновидом строкового трудового договору, який укладається на строк, що не перевищує тривалості сезону. Тобто, укладення сезонного трудового договору на роботах, не зазначених у Списку та які перевищують шість місяців, не допускається.

Процедура оформлення на роботу сезонних працівників проводиться у загальновстановленому порядку: працівник пише заяву про прийом на роботу, на підставі якої роботодавець видає наказ про прийом на роботу. Працівник своїм підписом підтверджує факт того, що він ознайомлений з наказом і згоден з умовами, визначеними в наказі, після чого до трудової книжки працівника вноситься запис.

 

Слід зазначити, що при укладенні сезонного трудового договору роботодавець зобов’язаний попередити працівника про сезонний характер роботи, що відображається в наказі (розпорядженні) про прийом на роботу. Якщо строк, на який прийнятий працівник, не зазначити в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу, вважатиметься, що він прийнятий на підприємство на невизначений строк.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

В п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, визначено, що трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації  усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів. Отже, не пізніше тижневого строку після видання наказу (розпорядження) про прийняття на роботу сезонного працівника власник або уповноважений ним орган повинен зробити  відповідний запис у його трудовій книжці (п. 2.4 Інструкції). При цьому, відомості про характер роботи (сезонна/тимчасова), а також про те, що трудовий договір у цьому випадку — строковий, до трудової книжки не вносять.

Необхідно мати на увазі, що при укладенні сезонного договору не встановлюється випробувальний термін.

На сезонних працівників розповсюджуються умови і положення, передбачені Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору, що діють на підприємстві (тривалість робочого часу і відпочинку, оплата праці, матеріальне стимулювання, умови і охорона праці тощо).

Слід звернути увагу, що відповідно до ч. 9 ст. 6 Закону України «Про відпустки» сезонним працівникам відпустка надається пропорційно відпрацьованому часу. Тому, оскільки п. 10 Указу № 310 право на відпустку та грошову компенсацію взамін невикористаних днів відпустки сезонним працівникам не передбачено, така норма не підлягає застосуванню, позаяк суперечить Закону.

Наверх ↑